O nás

S kolegyní na oddělení v Saudské Arábii

Po dokončení SZŠ jsem dostal nabídku pracovat ve FN Motol na standardním oddělení Pneumologické kliniky. Při práci jsem vystudoval bakalářský obor Všeobecná sestra a s ním se přesunul na JIP výše zmíněné kliniky. Poté jsem pracoval necelý rok na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol a rok v Saudské Arábie na stejnojmenném oddělení. Po návratu do ČR jsem se vrátil zpět na Pneumologickou kliniku FN Motol a dodělal si specializační vzdělávání “Ošetřovatelství v intenzivní medicíně”. V současné době pracuji jako sestra na JIP oddělení na klinice u Drážďan v Německu. Jedním z jeho profesních cílů je odjet s lékaři bez hranic.

Vytvořit Spital+  mě napadlo z čistě pragmatických důvodů. Jako zdravotník jsem neustále slýchával, že v jiné pražské nemocnici mají lepší pracovní podmínky, berou více peněz, či mají lepší benefity (aniž by nutně musela být pravda) a to mě štvalo a frustrovalo, protože jsem měl pocit, že kdybych si na začátku zvolil jinak, tak bych se mohl mít lépe. A cílem Spitalu+ je dát každému, kdo o to má zájem objektivní informace, aby se mohl vědomě rozhodnout, které zdravotnické zařízení je pro něj/ni nejlepší. které zdravotnické zařízení je pro něj/ni nejlepší.

Jaroslav Nol

Na oddělení JIP Dětského kardiocentra

Po ukončení bakalářského studia se primárně věnuji pediatrickému intenzivnímu ošetřovatelství, kde mám v tomto oboru již 10 let praxe. Mým primárním pracovištěm se stalo Dětské kardiocentrum v Praze. Po dva roky jsem také pracovala na pediatric intensive care unit v Saudské Arábii. Kromě svého oboru se věnuji vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti zdravotnické angličtiny a intenzivních témat, kde předávám své zkušenosti z Čech i zahraničí. Mentoruji české i zahraniční studenty pohybující se ve zdravotnických zařízeních.

Dále se aktivně podílím na odborných kongresech a seminářích jak lokálních tak i v anglickém jazyce. V neposlední řadě jsem členkou týmu pro zahraniční charitativní zdravotnické mise – MEDEVAC (ČR- Kambodža), Healing little heart (UK-Indie). Na prvním místě je moje rodina a cestování. Dále trávím volný čas s klasickou beletrií a spolkem Spital PLUS z.s.

Nikola Hanzlíková

Při cestování po Evropě

Jsem vystudovaná Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář. Za svou praxi od roku 2009 jsem vystřídala pár zaměstnavatelů, jak v nemocnici, tak i na záchrance v ČR i v zahraničí. Z každého zaměstnání jsem si odnesla něco, co naprosto skvěle fungovalo, stejně jako něco, co by se dalo zlepšit. Přijde mi jako velmi dobrý nápad otevřít diskuzi mezi zdravotníky na jedné straně a zaměstnavateli na straně druhé. Je prima mít v dnešní době více možností, považuji to za privilegium.

Jako máma mám dnes taky požadavky na zaměstnavatele, které jsou pro mne velice důležité. Nápad Jardy se mi líbil, jelikož by všechny potřebné informace mohly být přehledně na jednom místě. No a Nikolka? Ta do toho jako vždy skočila po hlavě s absolutním nadšením pro věc. Ráda s těmi dvěma spolupracuji.

Beáta Václavíková

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.