O projektu

Drazí přátelé, kolegové, odborníci i laici,
rádi bychom Vám představili nově vzniklou neziskovou organizaci Spital PLUS z. s. Primárně se náš zapsaný spolek bude zabývat hodnocením zdravotnických zařízení v oblasti zaměstnaneckých benefitů a péče o zaměstnance. Pomocí analýzy získaných údajů – studenti zdravotnických oborů, zaměstnanci, zdravotnická zařízení – bychom Vám rádi usnadnili proces výběru zaměstnavatele na základě kritérií, která jsou pro Vás při tomto výběru důležitá. Dalším benefitem našeho hodnocení bude lepší informovanost zdravotnických zařízení o opravdových prioritách budoucích i současných zaměstnanců a tudíž možnost cíleně zlepšovat standard péče o zaměstnance. Výsledky všech našich průzkumů budou anonymně zveřejněny na našich webových stránkách.
Sekundárně se také naše organizace Spital PLUS z. s. bude mimo jiné věnovat vzdělávání zdravotníků, právnímu poradenství, překladatelské a tlumočnické činnosti a zvyšování prestiže zdravotnických profesí mezi laickou populací. To vše, doufáme, přispěje ke zvýšení počtu pracovníků ve zdravotnictví, větší spokojenosti zaměstnanců a uvědomělé péči o zdravotníky ze strany zaměstnavatelů.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.